Cách tạo tài khoản Ebay bằng dịch vụ Thuê Sim OTP

Mục lục bài viết

Bạn muốn tạo tài khoản eBay mà không muốn để lộ thông tin cá nhân của mình? Bạn có thể sử dụng dịch vụ Thuê Sim OTP để tạo tài khoản eBay một cách an toàn và bảo mật. .Hãy cùng tìm hiểu cách tạo tài khoản eBay bằng dịch vụ này.

Cách tạo tài khoản Ebay bằng dịch vụ Thuê Sim OTP
Cách tạo tài khoản Ebay bằng dịch vụ Thuê Sim OTP

Hướng dẫn các bước tạo tài khoản Ebay

Đây là các bước để tạo tài khoản eBay:

Bước 1: Truy cập trang chủ của eBay

Đầu tiên, truy cập vào trang chủ của eBay bằng đường dẫn https://www.ebay.com.

Bước 2: Nhấp vào nút Đăng ký

Sau khi truy cập vào trang chủ của eBay, hãy nhấp vào nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải của trang web.

Bước 3: Điền thông tin đăng ký

Sau khi nhấp vào nút Đăng ký, trang web sẽ chuyển hướng bạn đến trang đăng ký tài khoản eBay. Tại đây, bạn sẽ cần nhập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và số điện thoại.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký

Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, bạn sẽ cần xác nhận thông tin đăng ký của mình. Đảm bảo rằng tất cả các thông tin được nhập chính xác và đầy đủ trước khi nhấp vào nút “Đăng ký”.

Bước 5: Kích hoạt tài khoản

Sau khi đã đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được một email từ eBay yêu cầu xác nhận địa chỉ email của bạn. Nhấp vào liên kết xác nhận trong email đó để kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau khi đã kích hoạt tài khoản, bạn đã hoàn thành quá trình tạo tài khoản eBay và có thể bắt đầu mua sắm hoặc bán hàng trên eBay.

Hoàn tất đăng ký tài khoản
Hoàn tất đăng ký tài khoản

Cách tạo tài khoản Ebay bằng dịch vụ Thuê Sim OTP

Sau khi thực hiện các bước đăng ký tài khoản Ebay, khi đến phần xác nhận số điện thoại, bạn sẽ cần sử dụng số điện thoại trên Sim OTP mà bạn đã thuê để nhận mã xác nhận. Sau khi đã xác nhận số điện thoại, bạn có thể tiếp tục điền thông tin còn lại và hoàn tất đăng ký.

Bạn sẽ nhận được một email yêu cầu xác nhận tài khoản. Nhấp vào liên kết xác nhận trong email đó để hoàn tất quá trình xác nhận tài khoản eBay của bạn.


Xem thêm